• Galeri
  • Gambar Aktiviti
  • 26-28.March 2018 : KKAUSM Membentang Kertas Cadangan di Majlis Bersama Kebangsaan Sains dan Teknologi Dalam Kumpulan Pelaksana di Harbour View Hotel, Sarawak

26-28.March 2018 : KKAUSM Membentang Kertas Cadangan di Majlis Bersama Kebangsaan Sains dan Teknologi Dalam Kumpulan Pelaksana di Harbour View Hotel, Sarawak

 

MESYUARAT MAJLIS BERSAMA JABATAN ( MBJ )

 

USM powered
Copyright © 2017 - Universiti Sains Malaysia.
All Rights Reserved.  |
 
Admin Login

016040