• Kenali Kami
  • Kebajikan Ahli

Kebajikan Ahli

Kesatuan Kakitangan Am Universiti Sains Malaysia tetap menjaga kebajikan ahlinya.

Setiap staf yang menjadi ahli KKAUSM layak untuk mendapat faedah berikut:

1) Sumbangan Khairat Kematian

 Kematian  Jumlah Sumbangan
 Ahli RM 1000
 Suami  / Isteri Ahli RM 100
 Ibu /  Bapa Ahli RM 50
 Anak Ahli / Anak Angkat Ahli yang disahkan RM 50

 

 2) Bayaran Insentif kepada Ahli yang masuk wad melebihi 3 Hari

 Bilangan Hari Masuk Wad                             Jumlah Sumbangan*
 3 hari hingga 13 hari RM 30
 14 hari hingga 29 hari RM 50
 30 hari hingga 89 hari RM 70
 melebihi 3 bulan ke atas RM 100

* Sumbangan hanya sekali dalam tempoh setahun

3) Pinjaman Pendidikan / Khas (TANPA FAEDAH)

a) Pinjaman sehingga RM500.
b) Kelulusan Pinjaman tertakluk kepada kelulusan mesyuarat EXCO KKAUSM.
c) Bayaran balik secara potongan gaji dan tidak melebihi 60% potongan dalam slip gaji.

4) Saguhati Persaraan

Ahli yang bakal bersara diberikan saguhati sebanyak RM 100.00

USM powered
Copyright © 2017 - Universiti Sains Malaysia.
All Rights Reserved.  |
 
Admin Login

016391