• Kenali Kami
  • Peranan KKAUSM

Peranan KKAUSM

♦ Sebagai pewakilan kepada staf sokongan USM, KKAUSM bertindak sebagai Rakan Kongsi Bijak dengan Pengurusan Universiti Sains Malaysia.

♦ KKAUSM juga menjadi badan penghubung antara Pihak Pengurusan dan Staf Pelaksana.

♦ Mengunakan pendekatan berbentuk "menang-menang" untuk kebaikan dan manfaat bersama.

♦ Menubuhkan "Sahabat KKA" bagi membincangkan permasalahan ahli secara peribadi.

USM powered
Copyright © 2017 - Universiti Sains Malaysia.
All Rights Reserved.  |
 
Admin Login

016393